Zamawiasz dostęp do nagrania szkolenia: List Shift (audio i video), slajdów i transkrypcji