Zamawiasz dostęp do interaktywnego webinaru szkoleniowego: Client Shift PLUS (nagrania audio i video), slajdy i transkrypcja.