Zamawiasz dostęp do nagrania webinaru szkoleniowego: Product Shift PLUS (nagrania audio i video), slajdy i transkrypcja.