Zamawiasz dostęp do interaktywnego webinaru szkoleniowego: Product Shift PLUS(nagrania audio i video), slajdy i transkrypcja.